Personlig utveckling genom Mental träning!

Om du inte trivs där du är, förändra! Du är inte ett träd. Du har inte rötter, du har ben. Rör på dig! Jim Rohn

Kurs i Mental träning och Personlig utveckling

Vänder sig till dig som är nyfiken och öppen för förändring i dit liv och som strävar efter att må bättre och bli mer medveten om dig själv och din omgivning.

Att vara människa är att utvecklas, det sker utan att du behöver tänka på det. Men att utvecklas innebär inte per automatik att du utvecklas i den riktning du själv skulle vilja. Det är först när du tar reda på vem du är och vad du vill som du kan styra utvecklingen.

Personlig utveckling handlar om att stärka oss själva. Öka vår självkänsla och vårt självförtroende. Att våga vara "kraftfulla", att våga "lysa", att våga ta ett större personligt ansvar i mötet med vår omgivning.

Personlig utveckling handlar också om att våga bejaka behov som skapar livskvalitet, så som:

 • Att ha en positiv livssyn - att sprida glädje.
 • Att inte ha ett fördömande synsätt - inte döma och kritisera.
 • Att berömma och visa uppskattning.
 • Att vara ödmjuk - uttrycka tacksamhet.
 • Att ta hand om och vårda sina nära relationer.
 • Att vara nyfiken - att ha ett öppet sinne.
 • Att vara självförlåtande - att acceptera sig själv.
 • Att söka kunskap som ger utveckling.

 

Innehåll

 1. Leda sig själv

  • Vem är jag? – Vilka roller har jag? – Personlighetsdrag?
  • Mina styrkor och drivkrafter
  • Att stärka min självbild
  • Självförtroende – Självkänsla
  • Personlighetsprofil – Ett verktyg för ökad insikt.
 2. Självmedvetenhet

  • Du kommer att få göra en EQ-profilanalys


  EQ, emotional quotient, är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

  IPU EQ mäter och visar styrkan hos vår emotionella intelligens, och en ökad förståelse för vår EQ gör det lättare att motivera sig själv och hantera känslor, både hos oss själva och med andra.

 3. Balans i livet - Tanke - Känsla - Handling

  Allt vi tänker, känner eller gör får konsekvenser för oss själva och andra. När vi förstår oss själva bättre blir vi tydligare inför andra. Därför bör vi sträva efter att förstå och leda vårt inre för att kunna tänka, känna och handla så klokt som möjligt.

  • Vad är balans i livet?
  • Hur når jag balans i livet?
  • Faktorer som kan leda till stress.
  • Självmedkänsla - Hur når jag dit?
 4. Kommunikation

  De flesta kommunikationsproblem beror på bristande kunskap om och förståelse för varför människor reagerar och beter sig som de gör. IPU Profilanalys skapar ökad insikt om hur man själv kommunicerar och varför man blir bemött på olika sätt av olika människor.

  Du kommer att göra en IPU-profilanalys (mini) som beskriver din beteendestil - Analysen ger en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för hur och varför vi beter oss som vi gör.

 5. Motivation

  • Vad är motivation?
  • Hur motiverar jag mig själv?
  • Vad behöver jag för att motivera mig själv?
  • När känner jag motivation?

Vad får jag av dessa tre utvecklingsdagar?

 • Nio halvdagar med två erfarna kvinnliga professionella coacher/senior konsulter.
 • Profilanalys IPU (Miniprofilanalys av beteendestil)
 • Profilanalys EQ (emotionell intelligens)
 • Aha-upplevelser och positiv energi genom övningar och samtal.
 • Tekniker och verktyg att använda i vardagen.
 • Fördjupad kunskap om din personlighet och din utvecklingspotential.
 • Eftermiddagsfika.

När hålls kursen?

Nio tillfällen under hösten 2019 och våren 2020 mellan 13.00 - 16.30

 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 9 januari
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj

Lokal

Meddelas senare

Pris

8 995:- inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
(Meddela om du avser att betala via företag eller privat)

Anmäl dig

Sista anmälningsdag 1 september. Begränsat antal platser så vänta inte med din anmälan. Anmälan är bindande men går att överlåtas. Meddela om du vill vara med genom formuläret nedan alternativt skicka e-post, sms eller slå en signal.

Namn:

Epost:

Telefon:

Kommentar:

Välkommen med din anmälan!

Varma hälsningar,
Lena Breitholtz Hallberg
Pia Gunnarsson Pull