Ledarutvecklingsprogram för kvinnor

Får du andra att utvecklas! – Växer du själv!

För dig som söker effektiva verktyg i din roll som ledare och som förstår vikten av tydlig kommunikation

Träd i händer

Pia och Lena är erfarna seniorkonsulter med en bred chefserfarenhet både från det privata näringslivet och från den offentliga sektorn. Båda driver sedan ett antal år egen verksamhet med inriktning på det coachande ledarskapet. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är bra på att lyfta fram andras styrkor och resurser.

Syftet

Att erbjuda ett ledarutvecklingsprogram speciellt framtagen för kvinnliga ledare som vill stärka sin ledarroll tillsammans med andra kvinnliga chefer.

Att stärka det personliga ledarskapet och ge förutsättningar, kunskaper och insikter för att nå sin fulla potential och förtjäna att bli den ledare andra vill följa.

Att få möjlighet att ingå i ett kvinnligt chefsnätverk där det finns möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper och stärka det individuella ledarskapet.

Mål

Att känna delaktighet i ett professionellt sammanhang och samtidigt kunna få en känsla av acceptans.

Att starta en process som ger ökad medvetenhet om vad det innebär att leda andra och samtidigt få andra att vilja följa dig – Att våga lita på den processen.

Att stärka självbilden i ledarrollen för att därigenom få ett mer tydligt ledarskap.

Att tydliggöra vikten av att kunna visa förståelse, och tålamod i sitt ledarskap för att kunna vara den förebild som tillsammans med medarbetarna hittar bra strategier för att föra verksamheten framåt.

Att deltagarna får med sig en välfylld verktygslåda för att framgångsrikt ledarskap.

Programmet startar med att du gör en individuell profilanalys av den beteendestil och dina drivkrafter. Därefter får du en individuell feedback av en av oss konsulter, (värde 5000:-).

Innehåll

 1. Leda sig själv för att kunna leda andra

  • Vem är jag? – Vilka roller har jag? – Personlighetsdrag?
  • Mina styrkor och drivkrafter.
  • Att stärka min självbild – Att vara tydlig och att våga leda.
  • Självförtroende – Självkänsla.
  • Personlighetsprofil – Ett verktyg för ökad insikt.
 2. Pedagogiskt ledarskap

  • Att leda andra.
  • Ledarskapets utmaningar.
  • Utveckla en ledarfilosofi.
  • Ledaren som förebild.
 3. Att arbeta lösningsfokuserat

  • Lösningsfokuserad filosofi.
  • Problemlösning – Att lösa problem med sina kollegor på ett kreativt och konstruktivt sätt.
  • Att omvandla problem, hinder, motstånd till motsvarande mål – önskemål.
  • Lösningsfokuserat tänkande och agerande.
  • Det jag fokuserar på växer oavsett om det är positivt eller negativt. Därför är det viktigt att fokusera på rätt saker.
  • Hur ser hindren ut – Vad kan jag påverka och vad måste jag acceptera?
  • Vilka framgångar och framsteg har jag haft i mitt ledarskap? – Att fokusera på goda erfarenheter och goda exempel ger energi.
 4. Ett profilanalysverktyg IPU

  • Beteendeanalys.
 5. Ett profilanalysverktyg

  • Drivkraftsanalys.
 6. Coaching – Ett förhållningssätt

  • Hur går det till att coacha.
  • Kärnkompetenser.
  • Sjustegsmodellen.
  • Hur du motiverar dig själv och andra.
  • Att ge feedback på ett bra och konstruktivt sätt.
 7. Coaching – Ett chefsverktyg

  • Din uppgift som ledare!
  • När använder du coaching i ditt ledarskap?
  • Att coacha dina medarbetare till bättre prestationer.
  • Att situationsanpassa sitt ledarskap.
  • Våga lyfta duktiga medarbetare.
 8. Balansera ditt ledarskap – Hur du skapar och bevarar ett positivt arbetsklimat

  • Faktorer som kan leda till stress.
  • Delegera.
  • Behov och motivation.
  • Vi-känsla – Teamkänsla – Hur skapar vi den?
  • Positivt skvaller.
  • Konflikthantering.
  • Antijantelagen.
  • Feedback.
 9. Vad tar vi med oss – Hur går vi vidare?

  • Vad blir mitt personliga signum av det personliga ledarskapet.
  • Sammanfattning och utvärdering.

Vad får jag i utbildningen?

 • 9 halvdagar med två erfarna kvinnliga ledarskapskonsulter.
 • Profilanalysverktyg IPU: En individuell profilanalys av beteende och drivkrafter.
 • Personlig feedback på beteende och drivkrafter.
 • Personlig coaching och feedback i mindre ”pep-grupp” under hela programmet.
 • Aha-upplevelser och positiv energi genom övningar och hemuppgifter.
 • Utbildningsmaterial och dokumentation.
 • Ett kvinnligt chefsnätverk.
 • Förmiddagsfika.

Kursintyg

Kursintyg delas ut till samtliga deltagare efter kursens slut.

Tid

NY KURSSTART HÖSTEN 2017!
​Sista anmälningsdagen 1/8 2017

9 halvdagar under hösten 2017 och våren 2018:

Fredagar, 8.30 - 13.00.

 • 25 Augusti
 • 22 September
 • 27 Oktober
 • 17 November
 • 8 December
 • 19 Januari
 • 23 Februari
 • 23 Mars
 • 20 April

Anmälan är bindande men går att överlåtas

Lokal

Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg

Pris

 • 25.000 kr, exkl. moms för företag och inkl. moms för privatperson.
 • Faktura sänds ut ca. 10 dgr innan kursens start.

Anmäl dig

Namn:

Epost:

Telefon:

Kommentar:

Välkommen med din anmälan!

Varma hälsningar,
Lena Breitholtz Hallberg
Pia Gunnarsson Pull