Vad är Effektiv utveckling?

Effektiv utveckling är ett samarbete mellan Navigera i Balans och Hallberg&Breitholts AB. Effektiv Utveckling hjälper företag och organisationer till bättre och effektivare kommunikation genom att stödja chefer/ledare och grupper. Detta gör vi genom att erbjuda Ledarutvecklingsprogram, föreläsningar och utbildning i det kommunikativa ledarskapet, Personlig utveckling genom Mental träning. Ett viktigt och träffsäkert verktyg som vi använder är IPU-profilanalys som beskriver beteendestilar och drivkrater hos individen och gruppen.

Aktuella Kurser / Utbildningar just nu

IPU profilanalys

 

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation. Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.

Läs mer »

 

Personlig utveckling genom mental träning

 

Vänder sig till dig som är nyfiken och öppen för förändring i ditt liv och som strävar efter mer balans och ett väl fungerande dagligt liv.

Att vara människa är att utvecklas, det sker utan att du behöver tänka på det. Men att utvecklas innebär inte per automatik att du utvecklas i den riktning du själv skulle vilja. Det är först när du tar reda på vem du är och vad du vill som du kan styra utvecklingen.

Personlig utveckling handlar om att stärka oss själva. Öka vår självkänsla och vårt självförtroende. Att våga vara "kraftfulla", att våga "lysa" att våga befria oss från vår egna rädsla.

Läs mer »